15-10-10

Hoofdstuk 6 "Onze oorsprong"

Deel 6 “Onze oorsprong”.
luciaklein

Opa, waarom is de aarde de aarde en hoe is ze ontstaan en wat is er aan vooraf gegaan en op kosmisch vlak allemaal gebeurd en aan de hand? Vroeger dacht ik er niet over na, maar ik heb de laatste tijd steeds meer het idee dat er veel meer is dat ik niet
weet ...
En de mensheid niet weet en de wetenschap blijft ontkennen.
Volgens de mystici is heel deze wereld slechts een uitingsvorm van een veel hogere werkelijkheid die niet te verwoorden noch in beelden voor te stellen is.

Dat denk ik ook, maar de oorsprong van de aarde met het vuur in haar binnenste en al dat water en die lucht is toch een geweldig fenomeen dat niet zomaar is ontstaan, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf.
Heel zeker.

Het was niet zomaar de Big Bang daar was meer.

Natuurlijk. Ook de wetenschapper moet erkennen dat een vraag als: "wat was er voor de Big Bang" gewoon onzinnig is, want van hieruit gezien ontstonden toen ook de ruimte en de tijd van ons heelal.
Wat was er dan voor dat moment dat tijd en ruimte geboren werden; werden er ooit nog universa geboren met tijd en ruimte, zoals wij dat kennen?
Wij kunnen ons daar tot nu toe geen enkele voorstelling van maken. Mystici weten echter wel dat er steeds een wereld van bewustzijn en kennis is geweest.
Dit vindt men zelfs in de Bijbel terug in de uitdrukking “In den beginne was er het woord” wat betekent: in het begin was er al de geest, de gedachte, in moderne wetenschappelijke taal: al voor die Big Bang  bestond er al
het idee of het ontwerp van de schepping van dit universum.

Opa van wie was dan die eerste gedachte? Was die van het Goddelijke dat ons doorstroomt en omvat? Iemand moet toch die eerste gedachte hebben gehad om de mens te creëren zoals die is….

Je vraag zelf wijst al op een ingebouwde beperkte menselijke visie. Zolang je nog denkt aan “iemand” denk je in menselijke begrippen. “Iets” dat ooit alles zou gecreëerd hebben en dit nu nog steeds doet, want we spreken hier over begrippen die tijd en ruimte overstijgen, kan je onmogelijk definiëren als iemand of enige persoonlijkheidsvorm. Je merkt dus meteen hoe taal en vormelijke begrippen hier totaal ontoereikend zijn en we dit slechts vaag kunnen benaderen met ons veel bredere innerlijk “voelen” en innerlijk “zien”.

Het idee / de gedachte die vandaag nog zo sterk bij de mens aanwezig is maar dan vanuit een bewustzijn dat we ons niet kunnen voorstellen Opa zoiets?

Juist, een bewustzijn en kennis die niet door de materie begrensd werd.

En die nog steeds niet begrensd is toch? Net als de gedachte van de mens invloed heeft op zijn omgeving en zichzelf, zo beïnvloedt dat bewustzijn en die kennis ons toch nog?
Zeker, maar die invloed en dat bewustzijn zijn in hun uiting en bewuste ervaring in het dag - of waakbewustzijn toch zeer begrensd; maar toch is alles een klein minuscuul deeltje van dat “iets” en zijn we allen een “micromedewerker” aan het Grote Geheel.

Slechts de innerlijke, niet in vormen, noch in woorden uitgedrukte kennis van het gevoel, weet veel meer. Dit geeft ons ideeën die wij niet kunnen verwoorden maar die ons toch informeren en ons kunnen leiden en sturen.

Zoals we wel eens in dromen mee maken en er iets gebeurt dat in het dagbewustzijn niet mogelijk te verklaren is?

Exact, dat is de symbolentaal van de droom die ons komt vertellen wat ons onbewuste weet en die begrippen, kunnen slechts gedeeltelijk in symbolentaal uitgedrukt worden.

Heeft dat dan ook te maken met het feit dat je soms ineens een idee hebt en je eigenlijk niet weet waar het vandaan komt Opa? Krijg je die informatie dan in de nacht in een droom of zo?

Dat hoeft niet noodzakelijk 's nachts te zijn aangezien dat onbewuste steeds werkzaam is, ook als we wakker zijn.

Als je wakker bent overdag besef je niet zo snel dat het ergens anders vandaan komt, hoe komt dat Opa? Waarom staan we 's nachts meer open voor die informatie als overdag?

Het komt niet ergens anders vandaan, het is slechts "het stille stemmetje" dat hoorbaar wordt en dat put permanent uit het collectieve onderbewuste of zelfs het Akhasisch veld en heeft waarschijnlijk wel verband met wat de natuurkundigen “het nulpunt energieveld” noemen. In dat enorme sterke energieveld, dat waarschijnlijk ook het bewustzijn en al de ideeën bevat, leven wij, maar wij voelen het niet net zomin als wij voelen dat wij in een luchtdruk van 1 kg/cm leven.

's Nachts "slaapt" ons waakbewustzijn en worden we minder gehinderd door eigen beredeneringen en die van anderen rondom ons heen in de stad. Vandaar ook het zeer inspiratieve van de stille natuur en de hoge bergen.

Opa in een droom heb ik ook niet altijd een lichaam, gek hé en ben ik meerdere personen tegelijk.

Dat ben je toch ook! Je bestaat uit en hoofd - of leidende persoonlijkheid en vele subpersoonlijkheden.

Ben ik dan alleen met mijn gedachte of mijn bewustzijn daar Opa, want anders kan het toch niet?

Je bent nooit alleen en steeds ondergedompeld in het totale gedachteveld en informatie- of kennisveld.

Wat ik denk gaat dat ook naar dat gedachtenveld?

Natuurlijk en wie er mee in harmonie is kan die gedachte ontvangen en denken dat die van zichzelf alleen afkomstig is.

Dus beïnvloeden we elkaar ook! Zou het zijn dat ik u daarom zo goed begrijp Opa, omdat ik uw gedachten opvang en u de mijne?

Natuurlijk, had je dat echt nog niet door. Dat is de wederzijdse afstemming door de wederzijdse zielenharmonie en zielenverwantschap.

Mooi hé Opa! Zou het kunnen dat we die gedachtes niet alleen nu maar ook naar de toekomst kunnen sturen en die later opvangen?

Zeker... en omgekeerd ook, maar daar kunnen we van hieruit geen zicht op krijgen. Ik ontving deze les in een "symbolische droom" toen ik nog maar 18 was en weet sindsdien met zekerheid dat vandaag niet allen morgen beïnvloedt maar ook gisteren, maar dit is vanuit ons wereldbegrip of referentiekader van tijd en ruimte, niet uit te leggen.

Als iets gisteren gebeurd is, dan staat het toch vast, hoe kan je dat dan beïnvloeden? Het is moeilijk te begrijpen maar misschien dat het met verwerken te maken heeft van dingen...

Iets wat gisteren gebeurd is kan het resultaat zijn van wat we morgen gedaan hebben, maar om dat in te zien moeten we uit ons ruimte - tijdsbeeld weten te stappen. Alles is één, tijd en ruimte een schijnbare vaste afgescheidenheid.

Zo zou ik gister ruzie met iemand kunnen hebben omdat het belangrijk is dat we het goed maken om er vandaag iets uit te leren, hadden we gisteren geen ruzie gehad dan zouden we het vandaag niet goed hoeven te maken en niets leren zoiets?

Juist je bent op de goede weg.

Dan heeft alles een reden als je het zo bekijkt Opa, dan blijft van het toeval niets meer over.

Ik denk dat dit dan weer te strak bekeken is, er is nog veel speelruimte over; het zijn nieuwe begrippen. Laat ze maar wat bezinken en door het onbewuste verwerken, dan worden ze op een dag heel helder en klaar. Dit denken past niet in onze gevormde denkstructuur maar toch kunnen onze hersenen zich aanpassen om deze begrippen aan ons bewust herkenbaar te maken.

Zoals de droomsymbolen? Dat is niet zo makkelijk Opa maar zoals alles heeft het “ontwikkeling” nodig toch?

Natuurlijk en elk heeft zijn eigen persoonlijke symbolen en er staat niets over DIE symbolen in een boekje geschreven; net zoals we op een bepaald ontwikkelingsniveau vele lessen leren die nergens geschreven staan.
Voor de toekomstige mens en ook voor al heel wat mensen van deze tijd vormen woorden een steeds kleiner werktuig voor de kennisoverdracht en maken zij plaats voor een meer rechtstreekse onvormelijke vorm van energetische kennisoverdracht die door onze hersenen in “aardse” begrippen “vertaald” worden.

Dat is een avontuur op zich om die te leren begrijpen Opa, dat kan wel een heel leven lang duren zeker als er steeds andere symbolen getoond worden.

Dat is zeker een leven en nog langer.

Opa, ik heb wel eens muziek gehoord in mijn droom en toen ik wakker werd was er niemand muziek aan het maken of aan het spelen, is dat ook een droomsymbool?

Muziek is de taal en de wereld van de klanken. Het helpt dikwijls om het nodige informatiegevoel aan te passen.

Muziek of klank is dan de ondersteuning van de informatie van de droomsymboliek Opa?

Ja en wat dat gedachtenveld betreft waarover ik het had, iedereen zit in hetzelfde gedachteveld, net zoals we allen in hetzelfde radio, TV, GSM etc. veld zitten, maar het is de afstemming die bepaalt wat je bewust of onbewust ontvangt. We moeten het dus hebben over een gelijke afstemming en hoe verder men evolueert, hoe meer men een bewuste afstemming heeft.

Dan is het heel belangrijk eerst te leren luisteren naar dat stille stemmetje hé Opa, zodat je verder kan groeien en ontwikkelen naar de bewuste afstemming.

Exact.

Fijn dat we in het zelfde gedachtenveld zitten, lieve Opa!

Dat wisten we toch al lang.

Dat is waar maar iedere keer ben ik toch weer blij als ik het besef.

Maar vergeet nooit steeds jezelf te blijven en je eigen kennis en ervaringen op te doen.

Dat vergeet ik niet Opa, het werkt allemaal verder 's nachts en overdag.
Zo is het en ik wacht op de tijd dat jij mij komt vertellen wat jij geleerd hebt en ik nog niet wist.

Wie weet dat komt vast nog eens en dan bent u de eerste die het van mij hoort.

Dat staat voor de deur en kan vanaf nu elk moment gebeuren, je bent nu ook die grens overgestoken en hebt nu ook de stap naar die wereld gezet.

Dank u wel Opa, dat u tijdens mijn avontuur hier op aarde bij mij bent!
copyright Lucia

 

 

11-10-10

Hoofdstuk 4 "De wereldse kleuterschool"

 131313420_5_QqOR

Er was eens, in de tijd dat de mensen nog konden denken...
Dat is echt een sprookje opa!  

Bedenk dan dat er achter elk sprookje een diepere waarheid verscholen zit.  

Dat is zo Opa dat heb je al vaker verteld en als je het uitlegt dan snap ik dat ook.  

Slimme meid! 

Maar waarom moet de diepere waarheid zo diep verstopt zitten opa? 

Omdat we nooit geleerd hebben zelf na te denken natuurlijk. 

Maar waarom hebben we dat dan niet geleerd opa?
Jij hebt het wel geleerd hoe kan dat nou? 

Omdat ik dat aan mezelf heb geleerd. 

Hoe doe je dat dan opa? 

Door naar het stille stemmetje in jezelf te luisteren. 

Maar dat moet je toch leren opa en als niemand je dat vertelt weet je dat toch niet…  

Op een dag komt het vanzelf als je steeds eerlijk bent met jezelf.
 

En heeft dat stille stemmetje dan altijd gelijk opa, kan ik me dan nooit vergissen? 

Ook dat kan zich soms vergissen, daarom moet je steeds verder zoeken en onderzoeken tot je ervaart wat waar of onwaar is. 

Kan je dat stemmetje ook wat vragen opa? 

Natuurlijk. 

Alles? En weet dat stemmetje ook alles opa? 

Niet alles, het moet ook leren.

Opa, waar komt dat stille stemmetje vandaan? 

Dat kwam met je mee toen je naar hier kwam van je reis van veel verder dan de verste sterretjes. 

En gaat die dan ook weer mee terug met mij opa? 

Dat stemmetje verlaat je nooit. 

Hoe kan dat stemmetje nu meer weten als ik opa, hoe leert dat stemmetje dan? 

Omdat jij dat zelf bent. 

Maar opa, hoe kan dat nou als het stemmetje mij is en ik vraag iets daaraan en ik krijg antwoord dan praat ik toch met mezelf... dan kan het stemmetje toch niet slimmer zijn als ik..
Het weet nog wat jij tijdens je reis naar de aarde vergeten bent. 

Was ik dan slimmer voordat ik naar hier kwam opa, waarom ben ik dan naar hier gekomen? 

Dat weet zelfs Opa niet. Opa weet alleen wat hijzelf weet en denkt niet dat horen wat anderen van elkaar navertellen zomaar kan aangenomen worden en als weten beschouwd.
 

Horen en leren is dan iets anders als weten opa? 

Hier denkt men dat anderen napraten leren is, maar dat is fout. Leren is inzien en begrijpen. 

Maar moet je daar dan niet zo oud als u voor zijn opa voor inzien en begrijpen? 

Neen en Opa weet dat je dat al voelde toen je nog heel klein was, maar niemand begreep je omdat ze niet wisten wat begrijpen is. 

Mama en papa begrijpen mij ook vaak niet, ik vind dat wel jammer opa kan jij het ze niet leren, jij begrijpt het wel. 

Daarom begrijp ik ook dat zij nog niet genoeg echt geleerd hebben om dat te kunnen leren en begrijpen.

De mensen moeten nog heel veel leren hé opa? 

Deze wereld is voor de mensen nog altijd de kleuterschool. 

Maar als ze allemaal anders spreken opa, dan kunnen ze mekaar nooit leren verstaan tenzij ze willen luisteren en leren. 

Zolang zij nog niet geleerd hebben om de taal van het hart te spreken zullen zij elkaar nooit echt verstaan en dat is wat ze in deze kleuterschool moeten leren.
Eigenlijk is het een gekke kleuterschool Opa, bijna niemand weet dat ie op school zit en wat ie er moet leren...

Ze spelen daar allemaal het spelletje van schooljuf en denken dat ze al evenveel weten en niets meer moeten leren. Zo blijven ze dom en kunnen nooit naar een hogere klas en dat blijft zo duren tot ze zelf dat spelletje vervelend gaan vinden. 

Zal dat bij iedereen gebeuren opa of zullen er ook bij zijn die nooit het spelletje vervelend gaan vinden? 

Ooit zal iedereen het vervelend gevonden hebben. 

Over 100 jaar opa of nog veel meer? 

Na vele malen herbeginnen, niemand weet hoeveel maar toch zullen er elk jaar heel wat zijn die naar een hogere klas zullen gaan. 

Maar die zullen dat ook weten hé anders kunnen ze niet naar een andere klas..
Zo is het!

Maar waarom ben jij dan niet mijn papa of mama, opa dat was toch veel handiger geweest? 

Omdat er nog veel te weinig zijn die dat kunnen. Om alle kindjes zo'n papa en mama te geven zouden zij wel duizend kindjes moeten hebben en dat kan toch ook niet. 

Dat is wel erg veel hé opa, zover kan ik niet eens tellen. 

Dat kun je wel op school leren, maar nu wordt Opa moe en gaan de kleine en grote kindjes naar bed. 

Ok opa tot morgen, slaap lekker en mooie verlichte zoete dromen voor u.

Tot morgen en droom zoetjes.

copyright Lucia

Hoofdstuk 1 "Over de sterren"

131313420_5_QqOR
Vertel nog eens van vroeger opa ...  
Héél lang geleden, het was in de tijd dat men nog sterren aan de hemel kon zien...
Echt waar, wat zijn dat sterren aan de hemel opa?
Wel, dat is zoiets als dit:  decoration

Wij noemden dit het Zevengesternte of Plejaden.
Waar komen die vandaan opa?  
Al die sterren groepjes hadden een naam en wij konden die vinden aan de hemel. De herders konden er zich tijdens de nacht op richten om de weg terug te vinden net als op de Grote Beer en de Kleine Beer en de Poolster. 
Welke beer is dat dan hoe kan een beer nou aan dat ding staan wat u hemel noemt?  
Dat is een verhaal van meer dan 3500 jaar oud en om dat te begrijpen ben je nog veel te klein en moet je eerst nog goed je best doen op school. 
Op school moeten wij enkel spelletjes doen omdat we al slim genoeg zijn zegt de juf. 
Dan kent die juf niets van sterretjes, zelfs niet van de glinsterende sterretjes in gelukkige kinderoogjes.
De juf zegt dat wij niks hoeven leren want de computer weet toch alles al
Tot op de dag dat hij bezoek krijgt van vier russen en dan weten de kindjes plots niets meer.
Daar is toch wel een spuitje voor opa, voor alles is toch een spuitje of een pilletje? 
Niet voor de computer. 
Waarom niet opa?Ik begrijp het niet.

Dan moet je het maar eens aan je computer vragen en dan zul je zien dat die in feite het meest belangrijke niet weet.
Hij weet zelfs niet wat "houden van" betekent, zelfs niet wat voelen betekent
Ja dat is zo, als ik vraag wie ik ben, zegt ie niks hij moet toch ook weten wie ik ben hij zegt andere dingen wel tegen mij als ik iets vraag, kan een pc niet voelen dan opa? Wat een gek ding is het dan.
Slechts een machine die de indruk geeft dat ze verstandig is, maar ze kent slechts de domme dingen die de domme mensen er in gestopt hebben alsof dat de enige en volledige waarheid is.
Dus hij zegt bijna nooit de waarheid hoe moet ik daar dan achter komen als de juf ook niks vertelt?
Door te leren naar binnen in jezelf te gaan, want daar zit alle kennis verborgen, maar de mensen zijn het vergeten en geloven dat anderen meer weten over hun eigen zelf. 
Ik ben blij dat u er nog bent opa anders zou ik daar nooit achter komen en dat leren. 
Daarom zijn er oude opa' s lief kindje, omdat de lieve kindjes het iets minder moeilijk zouden hebben op deze aarde. 
Fijn dat het zo is opa, dan zijn wij in elk geval nooit alleen.
Neen, want als die opa' s voor altijd hun ogen dicht hebben gedaan dan gaan zijn weer naar hun echte huis en dat ligt nog veel verder dan de verste sterren, maar toch blijven zij dan nog bij u en kun je er mee spreken door in de stilte in je eigen hart te praten zolang hij er van jou mag blijven. 

Dus je bent altijd bij mij ook als je er niet meer bent waar ga je dan heen, hoe kan dat nou?
Omdat de liefde van oude opa' s overal is waar hij die liefde vindt zelfs al is hij toch verder dan de verste sterren, dan blijft hij toch bij je zolang je dat wil, zelfs al zie, noch hoor je hem niet meer buiten je, je blijft hem zien en horen binnen in jou.
Ga ik dan later ook daar heen opa daar waar jij dan heen gaat als je er niet meer bent?
Zeker en ik zal op je wachten, en dan wordt het een groot feest!
Zal ik u dan wel weten te vinden opa, ik ken de manier waarop je daar komt niet..
Dan kom ik je wel halen als de tijd daarvoor gekomen is, ik zal trouwens nooit van je weg geweest zijn.
Gaan papa en mama daar dan ook heen?
Zeker, maar misschien moeten zij eerst nog vele andere reizen ondernemen voor zij ook daar aankomen.
Maar als ze niet weten hoe ze moeten reizen vinden ze ons misschien nooit...
Toch wel, want wij weten waar zij zijn en spreken met hen in het diepste van hun hart om hen te helpen, maar om ons te horen maken ze meestal teveel lawaai en moeten we geduldig zijn tot het leven hen dwingt om even stil te zijn.
Kunnen we net zolang blijven wachten dan als we willen opa?
Ja en dat zullen we ook doen, maar als het te lang duurt kan het zijn dat we nog verder moeten, maar dan zullen anderen onze taak overnemen en hen verder begeleiden.
Vinden ze ons dan wel terug, wat als ze ons niet meer vinden opa?
Anderen zullen hen toch leiden..
Maar kan ik dan nog met ze praten?
Dat zal je nooit verleren, maar zij moeten nog wel leren luisteren naar dat stille stemmetje van jou.
Kunnen ze dat niet nu al leren opa, dan hoeven ze niet zo te zoeken en te reizen..
Dat is heel moeilijk te leren en de mensen houden steeds meer en meer van alle vormen van veel lawaai en zijn soms zelfs bang geworden van die stilte die spreken kan.
Waarom zijn ze daar dan zo bang van opa, er is toch niets engs aan..
Zij vinden soms van wel omdat ze bang zijn van zichzelf en zouden zien wat ze echt zijn, want dan zouden zij moeten beginnen werken aan zichzelf in plaats van de baas te spelen over anderen.
Hoe kan je nou bang zijn van jezelf opa en waarom spelen ze dan de baas?
Omdat het gemakkelijker is baas te spelen over anderen dan over jezelf.
Is dat net zoiets als die kinderen die mijn speelgoed willen hebben en dan niet terug meer geven? Daar is toch niks leuks aan..
Zoiets is het, je bent een verstandig kind.
Maar ik heb ook een hele lieve opa die mij van alles leert. Hebben die andere kinderen die mijn speelgoed afpakken niet zo een lieve opa en waarom niet dan?
Omdat zij vergeten zijn, helemaal vergeten, vanwaar zij komen zowel de opa' s als de kindjes.
Maar hoe moet dat dan met die kindjes opa, komen die dan nooit naar waar wij heen gaan?
Toch wel, af en toe komen zij iemand tegen die hen wat vertelt en hen wat in de juiste richting stuurt, maar zij moeten er dan ook naar luisteren, anders kan het weer heel lang duren voor ze weer zo iemand ontmoeten.
Dan moeten ze dus een opa vinden zoals u dan komt het wel goed toch?
Als ze zeer aandachtig luisteren en er naar handelen wel en dan komen ze vlug weer zo' n opa of oma tegen die ze verder helpt.
Kunnen alle kindjes dat leren dan opa, kan ik ze dat niet gewoon vertellen want zo moeilijk is het toch niet?
Als je ze dat gewoon vertelt zullen ze je niet begrijpen en je uitlachen, je kan het slechts vertellen aan wie aandachtig wil luisteren en vragen stelt zoals jij.
Maar waarom hebben papa en mama dat nog niet geleerd opa, jij bent er toch nog.. 
Omdat zij op school andere dingen hebben geleerd en nu denken dat dit de enige waarheid is en opa slechts dom en goedgelovig is volgens hun beleving, daarom zei ik je dat je dat niet zomaar aan iedereen kunt vertellen.

Het is ons geheimpje hé opa..  
Zeker! en dat geheimpje wordt al duizenden jaren door verteld op heel de wereld, dikwijls verborgen in verhaaltjes en sprookjes waarvan alleen slimme kindjes kunnen begrijpen dat die verhaaltjes ook dingen vertellen die men niet onmiddellijk begrijpt en zelfs niet hoort. 
Als ik later groot ben dan ga ik ook een verhaaltje schrijven daarover  ik vind het zo'n mooi geheimpje dat mogen andere kindjes dan ook lezen vind je dat goed opa?
Zééér goed zelfs. Ik wist niet dat ik zo' n slim kleindochtertje had.
Ik wist niet dat ik alleen zo'n slimme lieve opa had en dat andere kindjes die niet hebben.
Maar jij verdient zo’ n opa wel, want jij kan luisteren en vragen.
Dank je wel opa, je bent er 1 uit  duizenden!
Als ik later groot ben wil ik net zo slim als jij worden opa!
Ben jij ook klein geweest Opa?
Dat was in de tijd... neen niet in de tijd dat de dieren nog spraken dat is al veel langer geleden, maar wel nog in de tijd dat de sterretjes aan de hemel schitterden.
Opa jij zegt altijd dat ik alles kan worden wat ik wil en ik wil net zo slim worden als u dus wordt ik dat en ik ga verder reizen als de sterren net als jij hé opa?
Dat zullen we samen doen want ik zal toch op je wachten heb ik gezegd.
Als er geen sterretjes meer aan de hemel staan geeft dat niet want ze staan toch in mijn ogen en dan zie je ze ook, welke zouden de mooiste zijn opa?
De jouwe natuurlijk want dat zijn sterretjes van echt geluk!
Ik zie in uw ogen ook sterretjes mooi hoor opa blijven die altijd daar?
Die blijven altijd daar. Net zoals de zon altijd schijnt, ook achter de wolken en zelfs 's nachts aan de andere kant van de aarde. Zo komt het ook dat je soms die sterretjes van opa niet kunt zien omdat ze verborgen zijn achter de wolken die tranen druppels regenen van verdriet of niet meer zichtbaar zijn in de donkerste tijden van een mensenleven.
Maar waarom heb je dan verdriet opa en wie moet jou dan troosten?
Zovele vragen, mijn lief kindje, die had opa ook als hij zo klein was, en heel zijn leven heeft hij naar antwoorden gezocht en heeft er vele gevonden, daarom kan hij nu zoveel aan je doorvertellen en als je later groter bent geworden dan vertel je dit verder als je mama of oma geworden bent.

Van wie heb jij het dan geleerd opa?
Dat heeft opa allemaal moeten zoeken zonder oma of opa die hem dat konden vertellen, maar opa heeft geleerd naar het stille stemmetje van binnen in zijn hart te luisteren en daar heeft hij veel van geleerd en heeft daardoor ook veel gevonden. Jij kunt nu verder gaan met wat opa je van zijn eigen kennis heeft gegeven en weet vanaf nu dat je niet alleen bent en ook niet dom al zullen andere mensen dat dikwijls van je zeggen.
Wat raar dat sommige mensen zo denken, maar die hebben natuurlijk geen opa zoals ik..
Weet je hoe dat komt?
Zijn de lieve opa's op geweest of waren ze nog niet slim genoeg?
Dat komt omdat mensen leren van mensen die veel geleerd hebben zonder ooit na te gaan of dat wel juist was.Als ze dan op deze manier heel veel geleerd hadden dan vonden ze zich zelf geleerd en was elke andere gedachte dom en die gaven dan op school weer dezelfde "geleerdheid" door aan de volgende kindjes. Als er dan kindjes waren met een opa zoals ik dan dachten ze dat die te oud en te dom was en ze luisterden er niet naar, omdat men hen dat op school zo geleerd had.

Maar opa, toen jij klein was wisten jouw opa en oma toen daar niks van hoe kan dat nou?
Omdat je al vlug leert zwijgen als men je uitlacht en zegt dat je dom bent. Heb je dat ook al niet meegemaakt?
Ja soms wel  en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik snap ook niet dat mensen dat doen als je anders denkt ben je toch nog niet dom? Daarom ga ik toch ook naar school om te leren maar dat soort dingen leer je daar niet, waarom eigenlijk niet opa?
Als je anders denkt dan ben je niet dom maar mensen hebben dat niet graag want dat betekent dat er ook anders kan gedacht worden dan men op school leert en dan zouden zij ook anders moeten denken.
Maar daar zouden de kindjes toch veel meer van leren opa, daar is toch school voor?
Vroeger leerde men zelfs op school dat de aarde een plat vlak was en wie anders durfde denken werd levend verbrand op de brandstapel. Nu is dat gelukkig niet zo erg meer, maar de meeste mensen hebben liever verkeerde ideeën dan van idee te moeten veranderen. Zij zijn als mensen die liever met gaten in hun schoenen lopen dan er nieuwe te gaan passen omdat die een andere kleur hebben.
Dat snap ik niet opa, wie wil er nu met een gat in zijn schoen lopen dan krijg je toch natte koude voeten dat voelt toch niet lekker .. 
Neen, maar zij zijn nu eenmaal bang en houden meer van het oude vertrouwde, zelfs al is dat nat en koud, dan te durven nieuwe schoenen te passen met een model dat ze nog niet gezien hebben.
Ik vind het juist leuk iets nieuws te proberen u toch ook opa waar zijn die mensen dan zo bang voor?
Het oude is toch al bekend en wordt vervelend als je er lang mee moet doen, kopen ze dan ook nooit nieuwe kleren?
Mensen zijn bang om te moeten toegeven dat het nieuwe beter is dan het oude omdat zijn dan moeten toegeven dat zij het ooit verkeerd voor hadden en nog niet weten dat mensen het altijd verkeerd voor hebben omdat zij nu eenmaal niet alles kunnen weten en slechts kunnen hopen dat de nieuwe gedachten minder fout zijn dan de oude. Zo moet de mensheid groeien en leren.

Ze kopen natuurlijk wel nieuwe kleren maar als ze oud geworden zijn denken ze nog steeds hetzelfde als hun papa en mama en hebben dus op een heel leven niets bijgeleerd en ook niets nieuws aan andere mensen kunnen aanleren. En zo blijven de mensen steeds maar dom en doen steeds maar domme dingen, zoals elkaar pijn doen en ruzie maken en soms zelfs oorlog voeren.
Lopen ze dan hun hele leven met een jas aan die eigenlijk te klein is dan krijgen ze het toch koud opa of voelen ze dat niet?
Ze hebben het koud en hun jas is te klein en wringt  en doet pijn langs alle kanten maar ze willen al het oude behouden, en je ziet nu zelf wat er allemaal van komt.
Waarom willen ze dan niet lief zijn voor elkaar dat doet toch veel minder pijn?
Omdat je daar slim moet voor zijn zoals jij.
O dus ik moet het hun eigenlijk leren maar ben ik daar niet te klein dan voor opa? Ik moet nog zoveel leren.
Je kan het maar leren aan wie het leren wil.
Aan anderen mag je dat niet proberen aan te leren want die worden dan kwaad of lachen je uit.
Mensen die echt willen leren, leren van elkaar zij leren al aan lerend.
Zoals ik van u opa?
Juist!
Dank je wel dat jij mijn opa bent!
*copyright lucia*

Hoofdstuk 2 "Het geheim van het beukennootje"


131313420_5_QqOR
Opa hoe kan het dat een beukennootje weet dat het moet groeien tot een beukenboom?
Omdat het beukennootje het bewustzijn deelt van die beukenboom en weet wat de beukenboom weet.
Wat is dan bewustzijn opa?
Dat is wat in dat kleine beukennootje zit en weet wat het allemaal moet doen om een grote boom te worden, maar als je verder kijkt zie je dat dat bewustzijn niet in het nootje zelf zit maar het nootje als het ware doordrongen wordt door het gezamenlijk bewustzijn van alle beukenbomen.
Als een weten hé opa, het weet wat de rest weet en wil het en kan het zich herinneren. 

Maar daarom is het ook een beukennootje. Mensen denken dat ze alles zelf moeten doen en daarom zijn ze altijd bang dat het hen niet zal lukken en maken ze ook steeds veel meer fouten.
Omdat mensen leren denken en niet voelen wat je nodig hebt voor de kennis te vinden van het bewustzijn toch opa?
Zonder voelen kom je niet bij dat bewustzijn?

Juist en zoals ik in vorig verhaaltje reeds vertelde dat zij alleen geloven in wat anderen hen aanleren en op die manier de ene fout na de andere verder doorgeven zonder zelf na te denken. En dan denken zij verwaand van zichzelf dat zij echt denken en dat kan, inderdaad niet "zonder gevoel" zoals je duidelijk begrepen hebt. Daar door worden zij zich slechts bewust van hun zintuiglijke omgeving buiten hen en nooit van het innerlijk weten binnen hen, dat gekoppeld is aan het oneindig wetende bewustzijn buiten hen, waarvan zij deel uitmaken.
Maar opa waarom willen mensen niet voelen? Ik snap dat nog steeds niet, het is zo mooi vaak... 

Omdat zij bang zijn van de wereld buiten hen en steeds maar vechten om er stand te kunnen in houden. En omdat zij slechts daar in geloven en werken verliezen zij volledig zichzelf. Omdat voelen daar als stout wordt beschouwd en zij leerden om braaf te gehoorzamen denken zij er nooit aan om toch maar eens te proberen te voelen en zichzelf te leren kennen. En dat duurt tot ze niet meer weten wie ze zijn en dan geeft de maatschappij hen een paspoort waarop staat wie ze zijn en dan geloven ze dat dit alles is en zo verliezen we alle schoonheid, net als die van de sterrenhemel.
Jammer hé opa een paspoort kan je toch niet vertellen wie je bent, dat kan toch net zo min voelen als een computer.

Ik ben volgens de maatschappij maar een arme Belg en weet je wie ik ben? Volgens hen natuurlijk, jij weet beter. Maar volgens de maatschappij en dat paspoort ben ik een Belg met een nummer. 

Dat klopt niet opa, voor mij ben je rijker als heel veel mensen alleen niet in je portemonnee want dat geld maakt toch niet wie je bent?

Stel je voor ik ben maar een nummer zo ver is die geleerde maatschappij gegaan. Geen opa's of oma's meer, geen papa's, geen mama's geen kindjes meer, slechts nummertjes.
Daar moet ik bijna van huilen opa, dat zou betekenen dat we niets meer voorstellen als dat terwijl ieder mens toch zo anders is; mama is zelfs anders als papa en niet alleen omdat ze er anders uit ziet, ik ben zelfs anders en ik ben hun kind nog wel!
Dat zullen ze dus allemaal weer moeten leren en daarom hebben veel mensen het zo moeilijk omdat ze kunnen voelen en dat gevoel zegt : hier loopt alles mis, maar hoe moet het dan wel en hoe kunnen we daar wat aan doen?

Dat is heel moeilijk opa als je wel wil maar niet weet hoe want niet iedereen heeft zo'n fijne opa als ik. 

En niet iedere kleindochter is zo slim als jij. Daarom zijn we ook zo'n goede vrienden en kunnen we samen zo lekker praten.
Dat vind ik ook zo fijn opa, gek hé het is net of ik u al mijn hele leven en langer ken.
Dat is ook zo kindje, wij kennen elkaar vanuit die bron, zoals dat beukennootje en die beukenbomen en dat is al heel lang.
Het is net of ik dat beukennootje ben en ben gaan groeien door wat de grote beukenboom mij laat weten.
Weer zeer goed gezien van je, je bent Opa's slimste kleinkind.
Dank u opa, u bent mijn liefste en slimste opa.

Maar ik heb veel meer kleinkindjes dan jij Opa's hebt, maar ik moet ze nog allemaal terug vinden.

Opa de mensen die niet zoeken naar dat bewustzijn zijn dat soms verdwaalde beukennootjes?
Dat zijn inderdaad verdwaalde beukennootjes.
Maar liggen die dan onder de verkeerde boom dat ze niets meer weten?
Neen, ze denken dat ze een beukennootje zijn en niet meer. En soms, als de regendruppels uit de hoogte neervallen en hun hogere kennis naar beneden meebrengen, dan geven zij die aan de beukennootjes waarop zij vallen en die worden dan nat en zwellen op. Dan doet heel hun schil pijn omdat ze er niet meer in passen, net als de mensen met hun spannend en versleten jasje. En in plaats van dan dat jasje wat te laten openbarsten zodat er worteltjes uit kunnen groeien, verwensen ze de regen en hopen ze op een spoedige zon om weer te kunnen uitdrogen en als dat zich te dikwijls herhaald worden ze zwak en kunnen ze niet meer groeien.
Weten ze dan niet dat die druppels die dat jasje doen zwellen en uitgroeien hen de kans geeft op een nieuw en mooier leven?
Neen en ze denken dat het nu eenmaal zo hoort dat een beukennootje een beukennootje blijft, glad van schil, ongerimpeld en eeuwig onveranderd. Soms zwellen ze zo op en doet alles door hun vasthoudendheid zo'n pijn dat ze zich uit wanhoop toch maar laten openbarsten terwijl de andere beukennootjes hen dan verwijten dat zij zich onbehoorlijk gedragen. En dan gebeurt het wonder. In de stilte van hun verdriet zien zij dat goed onder hen verborgen, worteltjes beginnen groeien die nog meer water opnemen terwijl de andere nootjes hen nog meer beschimpen... en dan, als bij een wonder, groeit er ook iets boven hen, zij krijgen het eerste takje en blaadjes en pas dan beseffen zij dat zij in feite beukenbomen zijn.

En dan komt het eerste twijgje hé opa, dat is zo sterk dat het mee buigt met de wind.
Zo is het. Het eerste twijgje buigt mee met de stormwinden want het weet dat het niet ijdel rechtop mag blijven staan of de storm rukt het neer. En zo gaat het ook ongeveer met mensen, mijn kindje. Laat je dus nooit door anderen kwetsen want niemand kan je kwetsen als je dat niet wil en blijft geloven in jezelf.

Maar als je toch gekwetst wordt opa, hoe ga je daar dan mee om, hoe heb jij dat gedaan opa vroeger?
Ik ging dan zitten in een rustige zetel van de toneelzaal van het leven, oordeelde niet, maar wou leren en begrijpen, reeds vanaf mijn jeugd, en dat laatste, leren en begrijpen dat is me gelukt. Wat er uit voortkwam was begrip, inzicht en liefde, een liefde die vreemd is aan deze planeet. Ik draaide gewoon alles om en stelde de vraag: wat is die persoon overkomen dat die zo geworden is en dan begin je veel te zien en te begrijpen.
Ik  begin zelf ook al op die manier te denken en te zien. Groeien doet pijn maar inzicht kan je enkel krijgen door groei, toch opa?

Maar de pijn komt omdat de school nogal erg slecht is en de leerlingen dikwijls hun weinige goede leraren vermoord hebben en hun woorden verdraaid in de loop van de geschiedenis.

Het is jammer dat het zo is en met die wereld hebben wij nu te maken en we moeten er het beste van zien te maken voor iedereen.

Inderdaad, in alle stilte bereiken wie er klaar voor is zo vormen we een "ondergrond" en als het lukt en de tijd is rijp, al kan dat nog vele generaties duren, komt die "ondergrond" naar boven als een beukennootje dat de eerste blaadjes ontvouwd.
En een taai twijgje zal zijn dat mee beweegt met de wind en
niet langer bang of onderdrukt door zijn omgeving..

Met de wortels diep en vast in de grond van de eigen bewust geworden ziel...
En delend in het bewustzijn van de andere beuken.
Ben ik dan net als het twijgje opa? Omdat ik het bewustzijn deel met de anderen bomen wordt ik als maar sterker?
Juist, elke dag iets meer, elke dag een beetje, want bomen die te snel groeien krijgen nooit het goede sterke hout.

Kan je te snel groeien dan opa?
Ja, en dan heb je geen sterke wortels en blaast de eerste sterke storm je tegen de grond. 

Hoe komt het dan als je te snel groeit opa?
Dat gebeurt als je gelooft in plaats van overal eerst goed over na te denken en het te vergelijken met eigen ervaringen en gevoelens. Maar meestal gebeurt dit als men ijdel wordt en tegen de kleine nootjes zegt: zie eens hoe groot ik ben, ik ben een boom en geen nootje en je in je verwaandheid vergeet hoe klein je ooit was en dan wil je steeds sneller en hoger groeien, hoger dan de hoogste boom. Maar dan groei je niet in de breedte en kraakt de storm je stam middendoor en is het met je gedaan.

Opa als je te snel kan groeien kan je dan ook te langzaam groeien?
Ja, en dan blijf je zelfs achter op al de andere nootjes die ondertussen ook al begrepen hebben wie ze zijn en wat ze moeten doen, en dan voel jij je ook zeer ongelukkig en eenzaam.
Hoe komt het dan als je te langzaam groeit opa, is dat omdat je vergeten bent dat je een beukenboom zou worden?
Ja en omdat je niet wil veranderen en groeien, zelfs al heb je gezien hoe het rondom je overal gebeurt. In dat geval krijgen zij niet voldoende licht omdat ze laag bij de grond in de schaduw blijven en op een gegeven moment te weinig licht zien en weer vergeten wat zij moesten komen doen op die grond waarop zij gevallen waren en wordt het groeien weer zeer moeilijk.
Alles heeft nu zijn beperkingen in tijd en ruimte en als je daarin niet wil voldoen, dan maak je het jezelf moeilijk en wordt je ziek, zo ook met de beukenbomen.
Nou begrijp ik het opa, daarom gaat het dus ook bij heel veel mensen fout omdat ze vergeten zijn waarom ze zouden moeten groeien..
Juist, om met hun hoogste top het licht van de zon te mogen zien heel de dag.

Ik vind het een heel mooi verhaal opa, als ik groot ben ga ik het zeker door vertellen.
Over een beukennootje dat niet groeien wou en nootje wilde blijven.
Ja en waarom beukennootjes beukenbomen wilde worden.
Juist, en waarom ze eerst pijn moesten voelen voor dat ze zichzelf af wilden vragen wat en wie ze waren. Als ze dat eerst zouden gedaan hebben dan moesten ze zo niet lijden en grepen ze de eerste regenkans aan om wortel te schieten in een grotere levenswijze.
Dat zou mooi zijn want dan wordt ons bos heel groot en heel mooi!
Zo is dat, en of het nu om mensen gaat of beukennootjes, het is dezelfde universele werking op verschillende niveaus uitgedrukt.
Dank je wel opa voor dit mooie verhaal!

*copyright Lucia*

* De beuk staat voor eigen kracht. Een beuk staat met zijn wortels op de aarde, kent geen woekeringen en parasieten. Want de beuk is de koppige, statige eigen kracht. Hij duldt geen chaos, maar is onafhankelijk, sereen, wekt zeer veel zelfvertrouwen, ontdekken van eigen gaven. zelfvertrouwen. Spreken in groep. Niet zweven, met beide benen op de grond staan.
beukenboom.jpg


14-04-08

Hoofdstuk 5 "over dromen"

  131313420_5_QqOROpa, ik vroeg laatst aan een iemand op school; heb jij ook een slimme lieve opa?Hij zei nee, toen zei ik: als je mee leest dan is ie ook een beetje van jou hoor!Hij wil dit wel graag, toen heb ik gezegd dat hij ook alles mag vragen wat hij niet begrijpt. Dat vindt u toch wel goed Opa?
Natuurlijk vind ik dat goed.
Opa, u zei ook laatst tegen mij dat u nog een heleboel kleinkinderen terug moet vinden maar ik wou u eens vragen hoe en waarom opa?
Die stuurt men gewoon op mijn weg en ik moet hen ook verhaaltjes vertellen.
Ja natuurlijk, maar hoe kunt u  ze nou zijn kwijtgeraakt?
Gewoon in de drukte van de massa.
Maar hoe kan dat nou Opa, was u al hier en toen was u ze opeens kwijt?
Verloren onderweg zoals dat altijd gaat.
Zoals in de drukte van een kermis of zo?
Juist, maar dan een helse kermis.
En
zoeken die kleinkinderen nu allemaal ook?
Zeer veel doen dit wel.
Maar als ze niet weten waar u woont, moeten ze wel heel hard zoeken.
Zo gaat dat nu eenmaal, maar dat kan beteren.
Opa, weet u dan ook welke kleinkinderen van u zijn en welke niet?
Die kleinkinderen zijn weer als kinderen met open en zoekende geest, de anderen denken dat ze slim, volwassen en volleerd zijn.
En zijn dat allemaal kleinkinderen van u Opa?
Dat zijn er zo veel dat opa dat niet meer kan bijhouden, dat gebeurt meer met oude opa's.
Maar waar waren dan die papa's en mama's van die kindjes, zijn die ook kwijt geraakt?
Ja, die zijn ook de Weg kwijt geraakt.
En wie gaat die terug vinden dan?
Hun kleinkinderen, als ze opa's wijsheid weer ontdekt hebben.
Dan moeten de kinderen de opa's en oma's terug vinden, kan dat nog wel dan?
Zeker want dat gaat steeds verder en de kinderen zullen elkaar helpen.
Opa, leren die elkaar dan ook herkennen zoals u ze herkent?
Juist, net zoals jij dat nu begint te doen.
Hebben we dan zo'n grote familie Opa en komen die kindjes dan ook allemaal bij ons wonen?
Zeker, maar dat zal dan niet meer op deze wereld zijn.
Reizen die dan met ons mee, verder als de sterretjes Opa?
Zeker, samen in grote groepen.
Allemaal tegelijk? Kom u ze dan ook ophalen als ze de weg niet weten?
Niet allemaal te gelijk maar wel in grote groepen en wij zullen ze komen ophalen want dan zullen we ook al met velen zijn.
En anders komen anderen ze ophalen, zoals bij papa en mama misschien?
Juist, dat heb je weer goed onthouden.
Maar u legt het ook goed uit Opa.
En jij hebt overal goed over nagedacht, anders was je het allemaal al vergeten.
Maar u zei toch ook dat ik er niet te veel over moest denken en studeren, soms lijkt het of ik er van droom Opa, hoe kan dat?
Omdat mensen verder denken terwijl ze slapen en 's morgens worden ze dan soms wakker met nieuwe inzichten.
Is dat dan ook voelen Opa, als je droomt of denkt?
Beide samen.
En mijn stille stemmetje Opa, denkt en droomt die dan ook?
Zeker. Als we wakker zijn denken we gewoonlijk of voelen we soms, maar wat we moeten leren is denken en voelen tegelijkertijd terwijl we wakker zijn.
Kan je alles wat je droomt dan ook herinneren als je wakker bent?
Neen, maar soms weet je dan plots iets dat je moet weten op dat moment zonder dat je weet van waar je die kennis haalt, dat is dan dikwijls iets van die droomkennis die plots naar voorkomt.
Dus eigenlijk leren we terwijl we slapen of dromen, dat is best gek Opa, hoe kan dat nou?
Omdat ons echte denken niet in ons hoofd zit maar wel overal.
Maar kunnen mijn tenen dan ook denken Opa? Dat kan toch niet!
Zij denken op hun manier, zij denken er over hoe ze moeten gezond blijven en hoe ze je lichaam in evenwicht moeten houden. 
Is het denken waar u over praat Opa, dan net zoiets als dat van het beukennootje dat deel is van het bewustzijn van de beukenboom?
Juist.
Nou snap ik het een beetje, maar waar komt dan die kennis van mijn droom vandaan Opa?
Die is overal aanwezig en drukt zich op elke plaats en elke wereld anders uit.
Maar waar is dan die plaats Opa, dat is niet altijd hier of waar ik al geweest ben?
Die was wel daar en steeds in en rond jou aanwezig waar je was en steeds bent.
Dat is de “plaats die alles omvat” waar tijd en ruimt één geheel vormen, slechts één punt vormen zonder tijd of ruimte maar toch gelijktijdig alle tijd en alle ruimte bevatten.
Stel je voor dat ik je zou zeggen dat ik een heel mooie film heb op DVD die 2 uur duurt. Als je die echt zou willen zien en beleven, dan zou je jezelf in een zetel moeten zetten en er 2 uur lang moeten naar kijken.
Je zult dan dus 2 uur nodig hebben om dat te doen, maar als opa je die 2 uur film op een schijfje geeft dan is dat tijdloos. Het is maar een DVD, zonder tijd, zonder klank, zonder beeld, pas door hem af te draaien ontstaat er “leven”.
Zo is ook het leven, om er uit te leren en het te beleven moeten we het “levensschijfje” vergeten en het zich laten afspelen in tijd en ruimte. Het schijfje zelf is dan schijnbaar verdwenen en is veranderd in een tijd waarin zich gebeurtenis na gebeurtenis afspeelt, zonder dat we het geheel nog kunnen overzien.
Dat is net zoiets als dromen eigenlijk Opa, dat gaat ook als een soort film.
Ja inderdaad, we gaan dan met onze geest en gevoelens op in de film en “beleven” alles als een werkelijkheid, zonder te beseffen dat het een illusie is maar ondanks dat toch een vorm van werkelijkheid, want alles komt van dat schijfje zonder tijd en ruimte.Als we dan volledig opgaan in de film, dan vergeten we al het andere, we herinneren ons niets meer van een schijfje, van een opa en zelfs van onze boertjes en zusjes, die samen met ons naar het scherm aan het kijken zijn. Maar als dan even je mama of papa je wat zouden vragen, zou je plots de film vergeten en weer weten dat je een papa, mama en broers en zusjes hebt. Zo werkt dat dus ongeveer in ons leven.

Opa, toen ik het boek van Jonathan Livingstone de zeemeeuw las, dacht ik ook; wat hij in zijn leven beleeft en bereikt heeft is heel veel, zou je echt alle klassen in 1 leven kunnen doorlopen?
Ik denk van wel, want er zijn ook klassen op andere werelden en met die kennis en ervaring kun je hier sneller vooruit. Vanwaar dat gevoel anders dat men bij velen vindt dat zij een vreemdeling zijn op deze wereld. Hoe die werelden zijn kunnen we ons hier niet voorstellen omdat we alleen maar deze wereld of universum kennen. Alles wat we vanuit onze eeuwige kern of gevoel weten, vertaalt of vervormt zich tot beelden en kennisvormen van de wereld waarin we nu leven en mogen we dus ook nooit “letterlijk” interpreteren.

Ja, dat is waar, maar jezelf  in gedachte verplaatsen ... dat lijkt me een heel moeilijk ding hoor maar dat hoeft niet naar plaatsen te zijn zolang je dat in andermans hart en gevoel kan. Zou het niet allemaal daarom draaien Opa?

Dat is inderdaad de belangrijkste les die de mensheid moet leren, maar wat de schrijver bedoelde was dat Jonathan zich kon verplaatsen met zijn gedachten NA zijn fysieke dood en dus niet met dit grof stoffelijk lichaam, maar NA zijn fysieke dood en “geestelijke” wederkomst, verscheen hij met het lichaam van “ginder” onder een vorm die hier waarneembaar was.
Misschien heeft Richard Bach, de auteur dat niet zo duidelijk naar voren gebracht.
In het verhaal van Jonathan kenden die andere meeuwen hem van voor zijn dood, hij was dus op gevoelsniveau waarneembaar. Dat hoeft niet stoffelijk te zijn geweest toch Opa, maar dat was vast te moeilijk uit te leggen in het boek.
Je kunt het vergelijken met de passages uit het evangelie waar men eerst Jezus na de verrijzenis nog niet kon herkennen en later Maria Magdalena die het dichtst bij hem stond op gevoelsniveau hem wel herkende. Het is hetzelfde principe, of de feiten exact waar zijn of niet is niet van belang.
Het ging dus om het gevoels waarnemen dan Opa?
Gevoel maakte die waarneming gemakkelijker, maar Jezus projecteerde zijn beeld zo sterk dat iedereen de indruk kreeg hem fysiek waar te nemen. Op een bepaald moment raken de verschillende “werelden” elkaar zo dicht dat er geen onderscheid meer te merken is door de gewone mens. De auteur moet ook met die ideeën gezeten hebben.
Het is een vorm van bewustzijn toch Opa, om zoiets te kunnen waarnemen met je gevoel?
Ja, maar het bewustzijn van een figuur als Jezus kan zo sterk geweest zijn dat hij zijn “beeld” in de anderen kon projecteren, zonder dat zij normaal zelf in staat zouden zijn geweest om hem met hun eigen vermogens alleen waar te nemen.
In het begin konden alleen de meeuwen die ook anders waren hem zien en horen!
Je bent er!
Ik denk Opa dat als jezelf bewuster bent, dat je dan  meer open staat voor die dingen en daardoor ook sneller kan groeien.
Exact, ik weet wel waarom ik je dat boek heb aangeraden.
Waarom dan Opa, vertel eens...
Omdat je er al heel wat nieuwe inzichten hebt mee opgedaan. Hoe had ik deze dingen aan je kunnen uitleggen als je niet eerst het boek had gelezen.
Maar lieve Opa, ik wist dit toch al!
Wat? Sloebertje!
Dat komt door met u te praten opa en zelf heel goed luisteren en ervaren…

Dank u wel opa, voor dit fijne gesprek en mooie verhaal en dat mijn vriendjes nu ook dingen mogen vragen aan u!
*meld je hiervoor aan bij het Spiritueel Sprookjesboekforum
*
copyright lucia
 

 
jonathan_seagull
'Jonathan de zeemeeuw' is een boek over vrijheid, dromen en bewustzijn
Het is het verhaal van een jonge zeemeeuw die het aandurft om buiten de gebaande paden te treden. Hij neemt risico, valt en staat weer op, probeert, mislukt, probeert opnieuw en overwint!
Gedreven door een innerlijk verlangen naar vrijheid en perfectie speelt hij met regels en wetten die als vaststaand aanvaard werden door de groep, de vlucht.
 

Niet uit verzet of tegendraadsheid, maar enkel uit verlangen naar de vrijheid om te kunnen zijn wie hij werkelijk is! Enkel uit het plezier dat het geeft wanneer je iets 'helemaal' doet, los van kunstmatige beperkingen.Het plezier van vrijheid!
En uiteindelijk, wanneer hij zelf volop in die duur bevochten vrijheid staat,
gaat hij deze uitdragen aan de anderen, hij wil hun laten delen in zijn geluk..
Hen opwekken en aansporen om zich niet door 'gewoonte',
angst of groepsdruk te laten gevangen nemen.
Vrijheid is niet iets wat anderen je kunnen geven.
Vrijheid is de natuurlijke zijnsvorm voor een meeuw en voor een mens!

Uiteindelijk ontdekt Jonathan het meest waardevolle van Alles:
iets dat meer betekent dan vliegen, maar wat gelijk ook het moeilijkst is:
” DE KUNST OM ANDEREN LIEF TE HEBBEN ALS JEZELF!”
 Opgedragen door de schrijver aan de "Jonathan" die in ons ALLEMAAL leeft!

ISBN-13: 9789060102725

 

26-02-08

Hoofdstuk 3 "Van de deur en het sleuteltje"

131313420_5_QqOR

Opa in het vorige verhaaltje zei ik dat het is net of ik u al mijn hele leven en langer ken.
Toen zei je dat het ook zo is maar ik begrijp dat niet, hoe kan dat nou Opa?
Dat kan je maar van ginder uit zien en begrijpen, net zoals je hier pas een stad kunt zien als je boven op een hoge kerktoren zit of vanuit een klein vliegtuig naar beneden kijkt.
Kunnen we dan terug in de tijd opa kan iedereen dat?

Zolang we op de aarde zijn kunnen slechts zeer weinig mensen dat gestuurd doen of doen wanneer ze dat maar willen, maar er komen steeds meer en meer mensen die dat onverwacht wel eens meemaken.
Hoe dan opa reizen die gewoon er heen of zo?

Ze reizen met hun bewustzijn terwijl zij hun lichaam hier achter laten, net zoals je in een droom kunt dromen dat je een zonnige vakantie in het zuiden beleeft terwijl je lichaam toch thuis in je bedje blijft liggen in een koud winterland.
Kan je dat leren dan opa en van wie?

Als je tijd daarvoor gekomen is en het ook nuttig is voor je dan kan dat vanzelf komen en kan iemand je soms helpen om je wat te leren, maar als het niet goed voor je is en je er nog niet klaar voor bent dan kan niemand het je leren en zou je er zelfs gek en ziek van kunnen worden. Sommige domme mensen proberen dit met kruiden en vernietigen zo hun hele leven. Het is als een deur; als ze op slot is en je  hebt de sleutel nog niet gekregen voor je eigen veiligheid, dan kan je proberen de deur open te breken maar als je ze dan weer wilt sluiten zul je tot je grote angst zien dat, dat niet meer gaat want je hebt geen sleutel en het slot is zelfs kapot.

Maar die mensen die daar door heen breken dan opa, hoe komen die er dan weer uit?
Dikwijls nooit meer en dan moeten zij naar het gekkenhuis omdat zij er gek van worden en alles door elkaar heen zien en horen.
Hebben alle mensen die in het gekkenhuis zitten dat gedaan opa?

Neen, helemaal niet, maar misschien hier en daar wel iemand, en misschien zelfs meer dan we weten.
Die zit overal en voor haar/hem zijn geen deuren, die zit dus ook in jou en in je gevoelens en gedachten, allemaal kleine deeltjes van Haar/Hem.

Wel fijn voor God dat ik geen deuren heb met een sleutel erop hé opa, anders kon ie nooit naar binnen.
Maar kindje toch, als ie overal en altijd is, hoe zou ie dan ergens niet binnen kunnen, hij is toch overal binnen, altijd en overal.
Maar als God in iedereen binnen kan hoe komt het dan dat mensen zo boos doen tegen elkaar opa, God wil dat toch niet?

Wat wil God wel, wat wil God niet? Zolang we aan een verstand denken dat werkt zoals dat van de mensen zullen we dat nooit kunnen begrijpen. Het is even onmogelijk dat je computer met zijn computer programma's je zou kunnen begrijpen want het menselijk begrip is iets wat niet in een machine zit. Zo kan ook de volledige begripsvorm van wat jij je als God voorstelt nooit door een mens bevat worden.

Dus niet alle mensen denken het zelfde over God? Maar hoe kan dat nou opa, mama zegt dat je dat uit de bijbel moet leren.

Er bestaan nu eenmaal evenveel godsbeelden als dat er mensen zijn, maar je bent toch nog niet vergeten wat ik je gisteren zei? De meeste mensen zeggen liefst aan de anderen wat ze moeten doen en denken omdat ze nu eenmaal hun versleten jasje en versleten schoenen niet durven ruilen voor een nieuw en gepaster model.

En "geleerden", ook "Gods geleerden" leren verder aan hun leerlingen wat zij moesten leren zonder ooit zelf op onderzoek te zijn gegaan, zonder alles in vraag gesteld te hebben. 

Daar houden de mensen niet van en dat maakt ze zo bang dat men zelfs soms mensen daarvoor doodt. Dat gebeurde zelfs reeds ongeveer 2500 jaar geleden met meneer Socrates. Als men hem iets zei dan vroeg hij steeds waarom zeg je dat , waarom weet je dat, tot men moest toegeven dat men in feite niets wist en alles had aangenomen van anderen.

Dan was men klaar om zelf te gaan beginnen met denken.
Opa, als je nu heel stil bent dan zou je God toch moeten kunnen horen als hij in jou is?

Juist, als men heel stil is dan kan je jezelf horen, maar dit doe je niet met je oren maar wel met je gevoel. Omdat jezelf dus met al je gedachten en al je gevoelens een stukje van God bent, want die is toch alles, kun je  van binnen in jezelf voelen of iets juist is of onjuist, wat je het best moet gaan doen of helemaal niet en dat is steeds zonder een waarom/daarom er bij.

Waarom kunnen niet alle mensen dat leren opa is het te moeilijk?

Het is niet zo moeilijk om iets te leren wat je reeds bekend is maar om die dingen te leren moet je met iets beginnen waarvan je nog niet wist dat het bestond en dat is veel moeilijker. Erger nog, dan moet je toegeven dat bijna al wat je dacht te weten en dat jou en je mama en papa en oma en opa en veel verder terug de mensen zekerheid gaf wel eens fout zou kunnen geweest zijn. Dan worden de mensen bang omdat ze geen idee meer hebben waar ze zullen uitkomen.

Dan zijn ze de weg kwijt hé opa, dan kunnen ze niet meer naar huis...
Zo ongeveer, ze weten dat ze dan nog verder zullen groeien en nooit meer in hun oude schoenen en oude mantel zullen kunnen.

Maar dat is toch fijn. als je iets nieuws hebt wil je toch die oude dingen niet meer aan..

Maar zij weten van zichzelf dat ze andere mensen steeds verboden hebben dit te doen en hen er zelfs voor uitgelachen hebben en gekwetst. Zij moeten dan onvermijdelijk hun eigen fouten gaan inzien en dat doet hen pijn omdat zij nog niet geleerd hebben dat schuld en boete niet echt bestaan “dat er enkel groei is en probleem en oplossing”.

Je hoeft toch niet bang te zijn als God altijd bij je en in je is?
Je denkt nog teveel aan dat oude mannetje met zijn lange witte baard, maar die heeft nooit ergens anders bestaan dan in de beperkte menselijke geest.

Nee hoor ik weet niet eens of ie een baard heeft of niet, is het wel een man want wat in de bijbel staat is ook maar door mensen opgeschreven misschien wisten die het ook niet, dat kan toch opa?
Slim bedacht, zo is het helemaal.

Het maakt toch ook niet uit wat God is opa, een vrouw of een man? Mensen zijn toch alleen maar hier op aarde zegt de juf, dan kan God toch geen mens zijn?
Hoe zou God een man, een vrouw of zelfs een mens kunnen zijn als Zij/Hij alles is?
Oh ja alles, overal en in alles tegelijk anders kan het God niet zijn. Is de naam dan wel goed opa, heet het dan wel God?

De mens geeft nu eenmaal alles een naam, ook dat wat hij helemaal niet begrijpen kan.
Wel jammer dat we niet alles begrijpen kunnen Opa, komt dat ooit nog?

Alles? dat is heel veel hoor!

Als wij samen weg gereisd zijn kan het dan?

Dan komen we weer wat verder in onze mogelijkheden om te begrijpen, maar dan zullen er ook weer veel nieuwe vragen rijzen.

Kunnen we wat we geleerd hebben dan ook aan de mensen die achter blijven leren?

Wat we daar zullen leren zal te moeilijk zijn voor de mensen die achterblijven. Ginder zullen wij ook geen mens meer zijn zoals hier, anders zouden we daar niet meer bij kunnen leren.

Dat klinkt wel raar opa maar als jij er bij bent, ben ik daar niet bang voor hoor!
Waarom zou je bang kunnen zijn?

Dat weet ik nog niet, maar het lijkt me raar om geen mens meer te zijn maar iets anders.

Alles op zijn tijd en plaats. Misschien moet je nu de tijd nemen om al die dingen eens rustig op je te laten inwerken, want met denken en studeren krijg je daar geen inzicht in.

Ok Opa, dank je wel voor dit mooie verhaal.
copyright Lucia