22-08-09

Begeleiding


Begeleiding

Losjes gaan door het leven,
je weet dat het er aan komt,
dat je het zal beleven.

Zoals de aarde draait om haar as;
Zal je niet meer verkrampen.
Laat je los en hebt geen angst meer
voor onverwachte rampen.

Het kosmische licht zal je begeleiden
met al haar liefde
heel jouw wezen verblijden.

Zoals het stralen van de zon.
Het schitteren van de sterren.
Het stromen van het water.
Het getij van eb en vloed.
Zo zal jouw leven luchtiger worden
dat te weten doet intens goed.

Volg daarom nu je innerlijke stem
als bevestiging van
‘ wie je werkelijk bent’.

© Luciana

09-08-09

Avondliedeken


AVONDLIEDEKEN

 

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken

Nog even voor het slapen gaan,

Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan.

 

Of ik geen ogen heb doen schreien,

Geen weemoed op een wezen lei;

Of ik aan liefdeloze mensen

Een woordeke van liefde zei.

 

En vind ik, in het huis mijns herten,

Dat ik een droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden

Rondom een hoofd dat eenzaam was…;

 

Dan voel ik op mijn jonge lippen,

Die goedheid lijk een avondzoen…

 

’t is goed, in ‘t eigen hert te kijken

En zo z’n ogen toe te doen.

 

Alice Nahon