15-10-10

Hoofdstuk 6 "Onze oorsprong"

Deel 6 “Onze oorsprong”.
luciaklein

Opa, waarom is de aarde de aarde en hoe is ze ontstaan en wat is er aan vooraf gegaan en op kosmisch vlak allemaal gebeurd en aan de hand? Vroeger dacht ik er niet over na, maar ik heb de laatste tijd steeds meer het idee dat er veel meer is dat ik niet
weet ...
En de mensheid niet weet en de wetenschap blijft ontkennen.
Volgens de mystici is heel deze wereld slechts een uitingsvorm van een veel hogere werkelijkheid die niet te verwoorden noch in beelden voor te stellen is.

Dat denk ik ook, maar de oorsprong van de aarde met het vuur in haar binnenste en al dat water en die lucht is toch een geweldig fenomeen dat niet zomaar is ontstaan, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf.
Heel zeker.

Het was niet zomaar de Big Bang daar was meer.

Natuurlijk. Ook de wetenschapper moet erkennen dat een vraag als: "wat was er voor de Big Bang" gewoon onzinnig is, want van hieruit gezien ontstonden toen ook de ruimte en de tijd van ons heelal.
Wat was er dan voor dat moment dat tijd en ruimte geboren werden; werden er ooit nog universa geboren met tijd en ruimte, zoals wij dat kennen?
Wij kunnen ons daar tot nu toe geen enkele voorstelling van maken. Mystici weten echter wel dat er steeds een wereld van bewustzijn en kennis is geweest.
Dit vindt men zelfs in de Bijbel terug in de uitdrukking “In den beginne was er het woord” wat betekent: in het begin was er al de geest, de gedachte, in moderne wetenschappelijke taal: al voor die Big Bang  bestond er al
het idee of het ontwerp van de schepping van dit universum.

Opa van wie was dan die eerste gedachte? Was die van het Goddelijke dat ons doorstroomt en omvat? Iemand moet toch die eerste gedachte hebben gehad om de mens te creëren zoals die is….

Je vraag zelf wijst al op een ingebouwde beperkte menselijke visie. Zolang je nog denkt aan “iemand” denk je in menselijke begrippen. “Iets” dat ooit alles zou gecreëerd hebben en dit nu nog steeds doet, want we spreken hier over begrippen die tijd en ruimte overstijgen, kan je onmogelijk definiëren als iemand of enige persoonlijkheidsvorm. Je merkt dus meteen hoe taal en vormelijke begrippen hier totaal ontoereikend zijn en we dit slechts vaag kunnen benaderen met ons veel bredere innerlijk “voelen” en innerlijk “zien”.

Het idee / de gedachte die vandaag nog zo sterk bij de mens aanwezig is maar dan vanuit een bewustzijn dat we ons niet kunnen voorstellen Opa zoiets?

Juist, een bewustzijn en kennis die niet door de materie begrensd werd.

En die nog steeds niet begrensd is toch? Net als de gedachte van de mens invloed heeft op zijn omgeving en zichzelf, zo beïnvloedt dat bewustzijn en die kennis ons toch nog?
Zeker, maar die invloed en dat bewustzijn zijn in hun uiting en bewuste ervaring in het dag - of waakbewustzijn toch zeer begrensd; maar toch is alles een klein minuscuul deeltje van dat “iets” en zijn we allen een “micromedewerker” aan het Grote Geheel.

Slechts de innerlijke, niet in vormen, noch in woorden uitgedrukte kennis van het gevoel, weet veel meer. Dit geeft ons ideeën die wij niet kunnen verwoorden maar die ons toch informeren en ons kunnen leiden en sturen.

Zoals we wel eens in dromen mee maken en er iets gebeurt dat in het dagbewustzijn niet mogelijk te verklaren is?

Exact, dat is de symbolentaal van de droom die ons komt vertellen wat ons onbewuste weet en die begrippen, kunnen slechts gedeeltelijk in symbolentaal uitgedrukt worden.

Heeft dat dan ook te maken met het feit dat je soms ineens een idee hebt en je eigenlijk niet weet waar het vandaan komt Opa? Krijg je die informatie dan in de nacht in een droom of zo?

Dat hoeft niet noodzakelijk 's nachts te zijn aangezien dat onbewuste steeds werkzaam is, ook als we wakker zijn.

Als je wakker bent overdag besef je niet zo snel dat het ergens anders vandaan komt, hoe komt dat Opa? Waarom staan we 's nachts meer open voor die informatie als overdag?

Het komt niet ergens anders vandaan, het is slechts "het stille stemmetje" dat hoorbaar wordt en dat put permanent uit het collectieve onderbewuste of zelfs het Akhasisch veld en heeft waarschijnlijk wel verband met wat de natuurkundigen “het nulpunt energieveld” noemen. In dat enorme sterke energieveld, dat waarschijnlijk ook het bewustzijn en al de ideeën bevat, leven wij, maar wij voelen het niet net zomin als wij voelen dat wij in een luchtdruk van 1 kg/cm leven.

's Nachts "slaapt" ons waakbewustzijn en worden we minder gehinderd door eigen beredeneringen en die van anderen rondom ons heen in de stad. Vandaar ook het zeer inspiratieve van de stille natuur en de hoge bergen.

Opa in een droom heb ik ook niet altijd een lichaam, gek hé en ben ik meerdere personen tegelijk.

Dat ben je toch ook! Je bestaat uit en hoofd - of leidende persoonlijkheid en vele subpersoonlijkheden.

Ben ik dan alleen met mijn gedachte of mijn bewustzijn daar Opa, want anders kan het toch niet?

Je bent nooit alleen en steeds ondergedompeld in het totale gedachteveld en informatie- of kennisveld.

Wat ik denk gaat dat ook naar dat gedachtenveld?

Natuurlijk en wie er mee in harmonie is kan die gedachte ontvangen en denken dat die van zichzelf alleen afkomstig is.

Dus beïnvloeden we elkaar ook! Zou het zijn dat ik u daarom zo goed begrijp Opa, omdat ik uw gedachten opvang en u de mijne?

Natuurlijk, had je dat echt nog niet door. Dat is de wederzijdse afstemming door de wederzijdse zielenharmonie en zielenverwantschap.

Mooi hé Opa! Zou het kunnen dat we die gedachtes niet alleen nu maar ook naar de toekomst kunnen sturen en die later opvangen?

Zeker... en omgekeerd ook, maar daar kunnen we van hieruit geen zicht op krijgen. Ik ontving deze les in een "symbolische droom" toen ik nog maar 18 was en weet sindsdien met zekerheid dat vandaag niet allen morgen beïnvloedt maar ook gisteren, maar dit is vanuit ons wereldbegrip of referentiekader van tijd en ruimte, niet uit te leggen.

Als iets gisteren gebeurd is, dan staat het toch vast, hoe kan je dat dan beïnvloeden? Het is moeilijk te begrijpen maar misschien dat het met verwerken te maken heeft van dingen...

Iets wat gisteren gebeurd is kan het resultaat zijn van wat we morgen gedaan hebben, maar om dat in te zien moeten we uit ons ruimte - tijdsbeeld weten te stappen. Alles is één, tijd en ruimte een schijnbare vaste afgescheidenheid.

Zo zou ik gister ruzie met iemand kunnen hebben omdat het belangrijk is dat we het goed maken om er vandaag iets uit te leren, hadden we gisteren geen ruzie gehad dan zouden we het vandaag niet goed hoeven te maken en niets leren zoiets?

Juist je bent op de goede weg.

Dan heeft alles een reden als je het zo bekijkt Opa, dan blijft van het toeval niets meer over.

Ik denk dat dit dan weer te strak bekeken is, er is nog veel speelruimte over; het zijn nieuwe begrippen. Laat ze maar wat bezinken en door het onbewuste verwerken, dan worden ze op een dag heel helder en klaar. Dit denken past niet in onze gevormde denkstructuur maar toch kunnen onze hersenen zich aanpassen om deze begrippen aan ons bewust herkenbaar te maken.

Zoals de droomsymbolen? Dat is niet zo makkelijk Opa maar zoals alles heeft het “ontwikkeling” nodig toch?

Natuurlijk en elk heeft zijn eigen persoonlijke symbolen en er staat niets over DIE symbolen in een boekje geschreven; net zoals we op een bepaald ontwikkelingsniveau vele lessen leren die nergens geschreven staan.
Voor de toekomstige mens en ook voor al heel wat mensen van deze tijd vormen woorden een steeds kleiner werktuig voor de kennisoverdracht en maken zij plaats voor een meer rechtstreekse onvormelijke vorm van energetische kennisoverdracht die door onze hersenen in “aardse” begrippen “vertaald” worden.

Dat is een avontuur op zich om die te leren begrijpen Opa, dat kan wel een heel leven lang duren zeker als er steeds andere symbolen getoond worden.

Dat is zeker een leven en nog langer.

Opa, ik heb wel eens muziek gehoord in mijn droom en toen ik wakker werd was er niemand muziek aan het maken of aan het spelen, is dat ook een droomsymbool?

Muziek is de taal en de wereld van de klanken. Het helpt dikwijls om het nodige informatiegevoel aan te passen.

Muziek of klank is dan de ondersteuning van de informatie van de droomsymboliek Opa?

Ja en wat dat gedachtenveld betreft waarover ik het had, iedereen zit in hetzelfde gedachteveld, net zoals we allen in hetzelfde radio, TV, GSM etc. veld zitten, maar het is de afstemming die bepaalt wat je bewust of onbewust ontvangt. We moeten het dus hebben over een gelijke afstemming en hoe verder men evolueert, hoe meer men een bewuste afstemming heeft.

Dan is het heel belangrijk eerst te leren luisteren naar dat stille stemmetje hé Opa, zodat je verder kan groeien en ontwikkelen naar de bewuste afstemming.

Exact.

Fijn dat we in het zelfde gedachtenveld zitten, lieve Opa!

Dat wisten we toch al lang.

Dat is waar maar iedere keer ben ik toch weer blij als ik het besef.

Maar vergeet nooit steeds jezelf te blijven en je eigen kennis en ervaringen op te doen.

Dat vergeet ik niet Opa, het werkt allemaal verder 's nachts en overdag.
Zo is het en ik wacht op de tijd dat jij mij komt vertellen wat jij geleerd hebt en ik nog niet wist.

Wie weet dat komt vast nog eens en dan bent u de eerste die het van mij hoort.

Dat staat voor de deur en kan vanaf nu elk moment gebeuren, je bent nu ook die grens overgestoken en hebt nu ook de stap naar die wereld gezet.

Dank u wel Opa, dat u tijdens mijn avontuur hier op aarde bij mij bent!
copyright Lucia

 

 

Commentaren

Dag Lucia, en toen schreef Einstein: tijd is een relatief begrip en hij bewees het nog ook. Opperbeste groetjes,

Gepost door: gidsjoris | 31-08-08

Hallo, Een boel stof om dieper over na te denken!
Vriendelijke groetjes,

Gepost door: Mythoske | 01-09-08

De commentaren zijn gesloten.