11-10-10

Hoofdstuk 1 "Over de sterren"

131313420_5_QqOR
Vertel nog eens van vroeger opa ...  
Héél lang geleden, het was in de tijd dat men nog sterren aan de hemel kon zien...
Echt waar, wat zijn dat sterren aan de hemel opa?
Wel, dat is zoiets als dit:  decoration

Wij noemden dit het Zevengesternte of Plejaden.
Waar komen die vandaan opa?  
Al die sterren groepjes hadden een naam en wij konden die vinden aan de hemel. De herders konden er zich tijdens de nacht op richten om de weg terug te vinden net als op de Grote Beer en de Kleine Beer en de Poolster. 
Welke beer is dat dan hoe kan een beer nou aan dat ding staan wat u hemel noemt?  
Dat is een verhaal van meer dan 3500 jaar oud en om dat te begrijpen ben je nog veel te klein en moet je eerst nog goed je best doen op school. 
Op school moeten wij enkel spelletjes doen omdat we al slim genoeg zijn zegt de juf. 
Dan kent die juf niets van sterretjes, zelfs niet van de glinsterende sterretjes in gelukkige kinderoogjes.
De juf zegt dat wij niks hoeven leren want de computer weet toch alles al
Tot op de dag dat hij bezoek krijgt van vier russen en dan weten de kindjes plots niets meer.
Daar is toch wel een spuitje voor opa, voor alles is toch een spuitje of een pilletje? 
Niet voor de computer. 
Waarom niet opa?Ik begrijp het niet.

Dan moet je het maar eens aan je computer vragen en dan zul je zien dat die in feite het meest belangrijke niet weet.
Hij weet zelfs niet wat "houden van" betekent, zelfs niet wat voelen betekent
Ja dat is zo, als ik vraag wie ik ben, zegt ie niks hij moet toch ook weten wie ik ben hij zegt andere dingen wel tegen mij als ik iets vraag, kan een pc niet voelen dan opa? Wat een gek ding is het dan.
Slechts een machine die de indruk geeft dat ze verstandig is, maar ze kent slechts de domme dingen die de domme mensen er in gestopt hebben alsof dat de enige en volledige waarheid is.
Dus hij zegt bijna nooit de waarheid hoe moet ik daar dan achter komen als de juf ook niks vertelt?
Door te leren naar binnen in jezelf te gaan, want daar zit alle kennis verborgen, maar de mensen zijn het vergeten en geloven dat anderen meer weten over hun eigen zelf. 
Ik ben blij dat u er nog bent opa anders zou ik daar nooit achter komen en dat leren. 
Daarom zijn er oude opa' s lief kindje, omdat de lieve kindjes het iets minder moeilijk zouden hebben op deze aarde. 
Fijn dat het zo is opa, dan zijn wij in elk geval nooit alleen.
Neen, want als die opa' s voor altijd hun ogen dicht hebben gedaan dan gaan zijn weer naar hun echte huis en dat ligt nog veel verder dan de verste sterren, maar toch blijven zij dan nog bij u en kun je er mee spreken door in de stilte in je eigen hart te praten zolang hij er van jou mag blijven. 

Dus je bent altijd bij mij ook als je er niet meer bent waar ga je dan heen, hoe kan dat nou?
Omdat de liefde van oude opa' s overal is waar hij die liefde vindt zelfs al is hij toch verder dan de verste sterren, dan blijft hij toch bij je zolang je dat wil, zelfs al zie, noch hoor je hem niet meer buiten je, je blijft hem zien en horen binnen in jou.
Ga ik dan later ook daar heen opa daar waar jij dan heen gaat als je er niet meer bent?
Zeker en ik zal op je wachten, en dan wordt het een groot feest!
Zal ik u dan wel weten te vinden opa, ik ken de manier waarop je daar komt niet..
Dan kom ik je wel halen als de tijd daarvoor gekomen is, ik zal trouwens nooit van je weg geweest zijn.
Gaan papa en mama daar dan ook heen?
Zeker, maar misschien moeten zij eerst nog vele andere reizen ondernemen voor zij ook daar aankomen.
Maar als ze niet weten hoe ze moeten reizen vinden ze ons misschien nooit...
Toch wel, want wij weten waar zij zijn en spreken met hen in het diepste van hun hart om hen te helpen, maar om ons te horen maken ze meestal teveel lawaai en moeten we geduldig zijn tot het leven hen dwingt om even stil te zijn.
Kunnen we net zolang blijven wachten dan als we willen opa?
Ja en dat zullen we ook doen, maar als het te lang duurt kan het zijn dat we nog verder moeten, maar dan zullen anderen onze taak overnemen en hen verder begeleiden.
Vinden ze ons dan wel terug, wat als ze ons niet meer vinden opa?
Anderen zullen hen toch leiden..
Maar kan ik dan nog met ze praten?
Dat zal je nooit verleren, maar zij moeten nog wel leren luisteren naar dat stille stemmetje van jou.
Kunnen ze dat niet nu al leren opa, dan hoeven ze niet zo te zoeken en te reizen..
Dat is heel moeilijk te leren en de mensen houden steeds meer en meer van alle vormen van veel lawaai en zijn soms zelfs bang geworden van die stilte die spreken kan.
Waarom zijn ze daar dan zo bang van opa, er is toch niets engs aan..
Zij vinden soms van wel omdat ze bang zijn van zichzelf en zouden zien wat ze echt zijn, want dan zouden zij moeten beginnen werken aan zichzelf in plaats van de baas te spelen over anderen.
Hoe kan je nou bang zijn van jezelf opa en waarom spelen ze dan de baas?
Omdat het gemakkelijker is baas te spelen over anderen dan over jezelf.
Is dat net zoiets als die kinderen die mijn speelgoed willen hebben en dan niet terug meer geven? Daar is toch niks leuks aan..
Zoiets is het, je bent een verstandig kind.
Maar ik heb ook een hele lieve opa die mij van alles leert. Hebben die andere kinderen die mijn speelgoed afpakken niet zo een lieve opa en waarom niet dan?
Omdat zij vergeten zijn, helemaal vergeten, vanwaar zij komen zowel de opa' s als de kindjes.
Maar hoe moet dat dan met die kindjes opa, komen die dan nooit naar waar wij heen gaan?
Toch wel, af en toe komen zij iemand tegen die hen wat vertelt en hen wat in de juiste richting stuurt, maar zij moeten er dan ook naar luisteren, anders kan het weer heel lang duren voor ze weer zo iemand ontmoeten.
Dan moeten ze dus een opa vinden zoals u dan komt het wel goed toch?
Als ze zeer aandachtig luisteren en er naar handelen wel en dan komen ze vlug weer zo' n opa of oma tegen die ze verder helpt.
Kunnen alle kindjes dat leren dan opa, kan ik ze dat niet gewoon vertellen want zo moeilijk is het toch niet?
Als je ze dat gewoon vertelt zullen ze je niet begrijpen en je uitlachen, je kan het slechts vertellen aan wie aandachtig wil luisteren en vragen stelt zoals jij.
Maar waarom hebben papa en mama dat nog niet geleerd opa, jij bent er toch nog.. 
Omdat zij op school andere dingen hebben geleerd en nu denken dat dit de enige waarheid is en opa slechts dom en goedgelovig is volgens hun beleving, daarom zei ik je dat je dat niet zomaar aan iedereen kunt vertellen.

Het is ons geheimpje hé opa..  
Zeker! en dat geheimpje wordt al duizenden jaren door verteld op heel de wereld, dikwijls verborgen in verhaaltjes en sprookjes waarvan alleen slimme kindjes kunnen begrijpen dat die verhaaltjes ook dingen vertellen die men niet onmiddellijk begrijpt en zelfs niet hoort. 
Als ik later groot ben dan ga ik ook een verhaaltje schrijven daarover  ik vind het zo'n mooi geheimpje dat mogen andere kindjes dan ook lezen vind je dat goed opa?
Zééér goed zelfs. Ik wist niet dat ik zo' n slim kleindochtertje had.
Ik wist niet dat ik alleen zo'n slimme lieve opa had en dat andere kindjes die niet hebben.
Maar jij verdient zo’ n opa wel, want jij kan luisteren en vragen.
Dank je wel opa, je bent er 1 uit  duizenden!
Als ik later groot ben wil ik net zo slim als jij worden opa!
Ben jij ook klein geweest Opa?
Dat was in de tijd... neen niet in de tijd dat de dieren nog spraken dat is al veel langer geleden, maar wel nog in de tijd dat de sterretjes aan de hemel schitterden.
Opa jij zegt altijd dat ik alles kan worden wat ik wil en ik wil net zo slim worden als u dus wordt ik dat en ik ga verder reizen als de sterren net als jij hé opa?
Dat zullen we samen doen want ik zal toch op je wachten heb ik gezegd.
Als er geen sterretjes meer aan de hemel staan geeft dat niet want ze staan toch in mijn ogen en dan zie je ze ook, welke zouden de mooiste zijn opa?
De jouwe natuurlijk want dat zijn sterretjes van echt geluk!
Ik zie in uw ogen ook sterretjes mooi hoor opa blijven die altijd daar?
Die blijven altijd daar. Net zoals de zon altijd schijnt, ook achter de wolken en zelfs 's nachts aan de andere kant van de aarde. Zo komt het ook dat je soms die sterretjes van opa niet kunt zien omdat ze verborgen zijn achter de wolken die tranen druppels regenen van verdriet of niet meer zichtbaar zijn in de donkerste tijden van een mensenleven.
Maar waarom heb je dan verdriet opa en wie moet jou dan troosten?
Zovele vragen, mijn lief kindje, die had opa ook als hij zo klein was, en heel zijn leven heeft hij naar antwoorden gezocht en heeft er vele gevonden, daarom kan hij nu zoveel aan je doorvertellen en als je later groter bent geworden dan vertel je dit verder als je mama of oma geworden bent.

Van wie heb jij het dan geleerd opa?
Dat heeft opa allemaal moeten zoeken zonder oma of opa die hem dat konden vertellen, maar opa heeft geleerd naar het stille stemmetje van binnen in zijn hart te luisteren en daar heeft hij veel van geleerd en heeft daardoor ook veel gevonden. Jij kunt nu verder gaan met wat opa je van zijn eigen kennis heeft gegeven en weet vanaf nu dat je niet alleen bent en ook niet dom al zullen andere mensen dat dikwijls van je zeggen.
Wat raar dat sommige mensen zo denken, maar die hebben natuurlijk geen opa zoals ik..
Weet je hoe dat komt?
Zijn de lieve opa's op geweest of waren ze nog niet slim genoeg?
Dat komt omdat mensen leren van mensen die veel geleerd hebben zonder ooit na te gaan of dat wel juist was.Als ze dan op deze manier heel veel geleerd hadden dan vonden ze zich zelf geleerd en was elke andere gedachte dom en die gaven dan op school weer dezelfde "geleerdheid" door aan de volgende kindjes. Als er dan kindjes waren met een opa zoals ik dan dachten ze dat die te oud en te dom was en ze luisterden er niet naar, omdat men hen dat op school zo geleerd had.

Maar opa, toen jij klein was wisten jouw opa en oma toen daar niks van hoe kan dat nou?
Omdat je al vlug leert zwijgen als men je uitlacht en zegt dat je dom bent. Heb je dat ook al niet meegemaakt?
Ja soms wel  en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik snap ook niet dat mensen dat doen als je anders denkt ben je toch nog niet dom? Daarom ga ik toch ook naar school om te leren maar dat soort dingen leer je daar niet, waarom eigenlijk niet opa?
Als je anders denkt dan ben je niet dom maar mensen hebben dat niet graag want dat betekent dat er ook anders kan gedacht worden dan men op school leert en dan zouden zij ook anders moeten denken.
Maar daar zouden de kindjes toch veel meer van leren opa, daar is toch school voor?
Vroeger leerde men zelfs op school dat de aarde een plat vlak was en wie anders durfde denken werd levend verbrand op de brandstapel. Nu is dat gelukkig niet zo erg meer, maar de meeste mensen hebben liever verkeerde ideeën dan van idee te moeten veranderen. Zij zijn als mensen die liever met gaten in hun schoenen lopen dan er nieuwe te gaan passen omdat die een andere kleur hebben.
Dat snap ik niet opa, wie wil er nu met een gat in zijn schoen lopen dan krijg je toch natte koude voeten dat voelt toch niet lekker .. 
Neen, maar zij zijn nu eenmaal bang en houden meer van het oude vertrouwde, zelfs al is dat nat en koud, dan te durven nieuwe schoenen te passen met een model dat ze nog niet gezien hebben.
Ik vind het juist leuk iets nieuws te proberen u toch ook opa waar zijn die mensen dan zo bang voor?
Het oude is toch al bekend en wordt vervelend als je er lang mee moet doen, kopen ze dan ook nooit nieuwe kleren?
Mensen zijn bang om te moeten toegeven dat het nieuwe beter is dan het oude omdat zijn dan moeten toegeven dat zij het ooit verkeerd voor hadden en nog niet weten dat mensen het altijd verkeerd voor hebben omdat zij nu eenmaal niet alles kunnen weten en slechts kunnen hopen dat de nieuwe gedachten minder fout zijn dan de oude. Zo moet de mensheid groeien en leren.

Ze kopen natuurlijk wel nieuwe kleren maar als ze oud geworden zijn denken ze nog steeds hetzelfde als hun papa en mama en hebben dus op een heel leven niets bijgeleerd en ook niets nieuws aan andere mensen kunnen aanleren. En zo blijven de mensen steeds maar dom en doen steeds maar domme dingen, zoals elkaar pijn doen en ruzie maken en soms zelfs oorlog voeren.
Lopen ze dan hun hele leven met een jas aan die eigenlijk te klein is dan krijgen ze het toch koud opa of voelen ze dat niet?
Ze hebben het koud en hun jas is te klein en wringt  en doet pijn langs alle kanten maar ze willen al het oude behouden, en je ziet nu zelf wat er allemaal van komt.
Waarom willen ze dan niet lief zijn voor elkaar dat doet toch veel minder pijn?
Omdat je daar slim moet voor zijn zoals jij.
O dus ik moet het hun eigenlijk leren maar ben ik daar niet te klein dan voor opa? Ik moet nog zoveel leren.
Je kan het maar leren aan wie het leren wil.
Aan anderen mag je dat niet proberen aan te leren want die worden dan kwaad of lachen je uit.
Mensen die echt willen leren, leren van elkaar zij leren al aan lerend.
Zoals ik van u opa?
Juist!
Dank je wel dat jij mijn opa bent!
*copyright lucia*

Commentaren

Sterren Ik zag op de skynetblogs-pagina jouw blog met de titel: "deel 1 over de'sterren" staan en ik kon het niet laten om even een kijkje te komen nemen... Ik hou van de sterren, ze hebben voor mij een heel bijzondere betekenis...
Ik werd stil van je verhaal maar ik heb het met plezier gelezen en ik kom zeker nog terug!!

Liefs

Gepost door: Sofietiewietie | 03-02-08

Dat ziet er een veelbelovende blog uit. Knap gedaan, Lucia, ik kom zeker nog lezen!
Veel succes en plezier met je nieuwe blog.

Gepost door: Mythoske | 03-02-08

Hello Welkom in blogland groetjs Marc

Gepost door: Cadillacman | 08-02-08

godsdienst Een godsdienst is soms ook als een oude te kleine jas waar velen in gekneld zitten zonder het te beseffen . Als er een nieuwe frisse wind waait , trekken ze hem nog vaster aan .
De Leraar is echter zeer kieskeurig.
groetjes en succes inshallah

Gepost door: ismail | 29-10-08

De commentaren zijn gesloten.